Doktor Neil Solomon, amerykański lekarz i publicysta, prowadzi od 1997 roku badania nad działaniem morinda citrifolia ( owoc noni). Opiera się on przy tym na raportach ponach 50 amerykańskich lekarzy, którzy albo sami spożywają sok z noni lub też przepisali go ponad 10 tysiącom pacjentów.

Doktor Neil Solomon jest uznanym amerykańskim fachowcem do spraw medycyny odżywiania i dyplomatą National Board of Medical Exami-ners. Otrzymał wysoko cenione odznaczenie Schwenktnera. Po zdobyciu tytułu doktora fizjologii uniwersytetu w Maryland kierował badaniami na temat starzenia się w Narodowym Instytucie Zdrowia. Był profesorem na kilku uznanych amerykańskich uniwersytetach, włącznie z uniwersytetem Johna Hopkinsa. Występował w wielu programach telewizyjnych i radiowych i przedstawiał codzienne komentarze medyczne w stacji telewizyjnej CNN-TV. Przez 18 lat był autorem publikowanej rubryki z poradami medycznymi w „Los Angeles Times Sindikat”. Doktor Solomon wygłasza międzynarodowe referaty. Przez 10 lat był pierwszym sekretarzem do spraw zdrowia i higieny mentalnej stanu Maryland, przewodniczącym czterech komisji guberna-torskich oraz doradcą do spraw zdrowia gubernatorów i prezydentów USA. W chwili obecnej działa w Health and Science Council of Caring Commu-nities Coordinating Commitee w ONZ.

Zadziwiające działanie  noni zauważa coraz więcej lekarzy. Doktor Steven Hali ze stanu Washington stwierdził, że nie tylko przynosi ona bezpośredni skutek, lecz także wzmacnia skuteczność innych terapii. Najbardziej niewiarygodny był dla niego fakt, że noni pomogła tak wielu pacjentom, w przypadku których współczesna medycyna była bezradna. Także doktor Schechter, dyrektor Instytutu Leczenia Naturalnego w Kalifornii, jest pod dużym wrażeniem olbrzymiej różnorodności problemów, które podlegają działaniu morinda citrifolia. Układy krążenia i oddechowy, budowa kości, skóra, system trawienny oraz endokrynny, wszystkie one odnoszą korzyści z działania noni. Naukowcy wykazali także, że czyści ona krew i pomaga organizmowi dopasować się do zmieniających się warunków naturalnych.

Sok noni, owoc noni, sok z noni. wspiera  niedomagania systemu immunologicznego. Akcent leży przy tym na słowie wspomaga, co jest jeszcze jednym dowodem na to, że mieszkające w każdym z nas siły uzdrawiające i własna odpowiedzialność są twórcami jakości życia.

Prof. dr n. med. Valeria Sedlak-Vadoc

Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Specjalista biochemii klinicznej, medycyny nuklearnej i patofizjologii klinicznejowoc006

na temat Noni pisze:


Sklep   >>>   TUTAJ