Noni fruit and leaf isolated on white background.

Noni fruit and leaf isolated on white background.

„Doktor Neil S, amerykański lekarz i publicysta, prowadzi od 1997 roku badania nad działaniem morinda citrifolia ( owoc noni). Opiera się on przy tym na raportach ponach 50 amerykańskich lekarzy, którzy albo sami spożywają sok z noni lub też przepisali go ponad 10 tysiącom pacjentów.

Doktor Neil S jest uznanym amerykańskim fachowcem do spraw medycyny odżywiania i dyplomatą National Board of Medical Exami-ners. Otrzymał wysoko cenione odznaczenie Schwenktnera. Po zdobyciu tytułu doktora fizjologii uniwersytetu w Maryland kierował badaniami na temat starzenia się w Narodowym Instytucie Zdrowia. Był profesorem na kilku uznanych amerykańskich uniwersytetach, włącznie z uniwersytetem Johna Hopkinsa. Występował w wielu programach telewizyjnych i radiowych i przedstawiał codzienne komentarze medyczne w stacji telewizyjnej CNN-TV. Przez 18 lat był autorem publikowanej rubryki z poradami medycznymi w „Los Angeles Times Sindikat”. Doktor S wygłasza międzynarodowe referaty. Przez 10 lat był pierwszym sekretarzem do spraw zdrowia i higieny mentalnej stanu Maryland, przewodniczącym czterech komisji guberna-torskich oraz doradcą do spraw zdrowia gubernatorów i prezydentów USA. W chwili obecnej działa w Health and Science Council of Caring Commu-nities Coordinating Commitee w ONZ.

Zadziwiające działanie  noni zauważa coraz więcej lekarzy. Doktor Steven H ze stanu Washington stwierdził, że nie tylko przynosi ona bezpośredni skutek, lecz także wzmacnia skuteczność innych terapii. Najbardziej niewiarygodny był dla niego fakt, że noni pomogła tak wielu pacjentom, w przypadku których współczesna medycyna była bezradna. Także doktor S, dyrektor Instytutu Leczenia Naturalnego w Kalifornii, jest pod dużym wrażeniem olbrzymiej różnorodności problemów, które podlegają działaniu morinda citrifolia. Układy krążenia i oddechowy, budowa kości, skóra, system trawienny oraz endokrynny, wszystkie one odnoszą korzyści z działania noni. Naukowcy wykazali także, że czyści ona krew i pomaga organizmowi dopasować się do zmieniających się warunków naturalnych.

Sok noni, owoc noni, sok z noni. wspiera  niedomagania systemu immunologicznego. Akcent leży przy tym na słowie wspomaga, co jest jeszcze jednym dowodem na to, że mieszkające w każdym z nas siły uzdrawiające i własna odpowiedzialność są twórcami jakości życia.

Źródło „Noni owoc zdrowia” Jacek S.

Prof. dr n. med. Valeria S-V

Przewodnicząca Zespołu Doradców Medycznych CaliVita International

Specjalista biochemii klinicznej, medycyny nuklearnej i patofizjologii klinicznejowoc006

na temat Noni pisze:


Sklep   >>>   TUTAJ