Miażdżyca, profilaktyka miażdżycy, Cholesterol a miażdżyca

MIAŻDŻYCA – JAK TĘTNICE STAJĄ SIĘ NIEDROŻNE
  

Zaraz po urodzeniu tętnice nasze są czyste, drożne i elastyczne. Proces zarastania tętnic, znany pod nazwą arteriosklerozy, czyli miażdżycy naczyń zaczyna się wcześnie.

Jeśli dotyczy naczyń serca, powoduje chorobę wieńcową. Pojawiają się pasma tłuszczy w komórkach tworzących ścianę naczyń i pod nimi. Stopniowo pasma te przekształcają się w tzw. blaszki miażdżycowe- tłustą tkankę bliznowatą, która wpukla się do światła tętnicy, hamując przepływ krwi.

Jeśli któraś z tych blaszek oderwie się, może spowodować zator. Jeśli jest wystarczająco duża, wstrzymuje przepływ krwi, powodując niedokrwienie dużych obszarów mięśnia serca: to właśnie jest zawał serca.

Upośledzony przepływ krwi może także wyzwolić nieprawidłowe rytmy serca: tachykardię(przyspieszenie czynności serca) i migotanie- niekiedy będące przyczyną zgonu. Jeśli zaś zostają zatkane lub uszkodzone naczynia mózgowe, mówimy o udarze mózgu.

Cholesterol a miażdżyca

Cholesterol to żółta, woskowata, tłusta masa, która jest odpowiedzialna za tworzenie się złogów miażdżycowych, zwężających naczynia krwionośne i przybliżających niebezpieczeństwo choroby serca.

Na szczęście podwyższony poziom cholesterolu we krwi nie jest jeszcze jednoznaczną miażdżycą. Składa się on z frakcji „złej”, mogącej uszkadzać naczynia i „dobrej”, zapobiegającej miażdżycy, która z tych frakcji przeważa, to w dużym stopniu zależy od diety.

Można zatem mieć wpływ na składowe cholesterolu poprzez odpowiednie żywienie. Można zmniejszać poziom „złego” cholesterolu lub osłabiać jego działanie, można nawet zmniejszać istniejące już uszkodzenia. Można zwolnić postęp miażdżycy naczyń o 50-70%. Tak twierdzi dr Daniel Steinberg z Akademii Medycznej w San Diego, Kalifornia, i dodaje: „Możliwość walki z chorobą już w ścianie naczynia, poprzez wpływ na obniżanie cholesterolu, jest niezwykle interesująca”.

Należy żywić się tak, by obniżyć poziom „złego” cholesterolu, zwanego LDL , a podnosić poziom „dobrej” frakcji HDL.

Zła frakcja LDL stanowi gotowy materiał do budowy złogów miażdżycowych; „dobry” cholesterol HDL wyłapuje zbrodnicze cząstki i wlecze je do wątroby, gdzie zostają unieszkodliwione. A zatem im więcej HDL, a mniej LDL, tym zdrowsze są tętnice.

Właściwa dieta pozwala utrzymać wysoki poziom HDL i obniżać zawartość LDL we krwi.

Szczególne formy tlenu we krwi, znane jako wolne rodniki, reagują z cholesterolem LDL, powodując jego utlenianie, a co za tym idzie – stwardnienie. Tak zmienione cząstki LDL zostają szybko pochłonięte przez komórki zwane makrofagami. Objedzone tłuszczem, rozdęte makrofagi wnikają do ścian tętnic, zapoczątkowując ich uszkodzenie.

Jeśli chcesz zapobiec takim przemianom, musisz uczynić frakcję LDL nieszkodliwą. Nie chodzi więc wyłącznie o zmniejszenie poziomu LDL, ale o zmniejszenie poziomu utlenionego LDL. Według dr Steinberga i wielu innych badaczy w tym właśnie tkwi istota sprawy: sam cholesterol LDL nie jest tak niebezpieczny dla naczyń, jak ten, który został już przetworzony przez wolne rodniki.

Są coraz liczniejsze dowody na to, że można zablokować niekorzystne przemiany LDL, spożywając pokarmy zawierające przeciwutleniacze (antyoksydanty). Można zatem zapobiegać miażdżycy na bardzo wczesnym etapie jej powstawania, blokując kaskadę zdarzeń doprowadzających do powstawania złogów miażdżycowych, a dalej do zawałów serca i udarów mózgu.”

Czynniki ryzyka choroby miażdżycowej

Czynniki ryzyka choroby miażdżycowej podzielić można na te, które możemy kontrolować i te, które są poza kontrolą:

Wiek – Ryzyko miażdżycy rośnie wraz z wiekiem. Uważa się, że mężczyźni powyżej 45 a kobiety powyżej 50 roku życia powinny co roku badać poziom cholesterolu, jako jednego z ryzyk choroby wieńcowej.

Dziedziczenie – Osoby, u których w rodzinie występowały zawały serca oraz miażdżyca, znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka choroby miażdżycowej.

Płeć – Ryzyko wystąpienia miażdżycy jest wyższe u mężczyzn niż u kobiet.

Palenie tytoniu – palenie jest jedną z bardziej znanych przyczyn choroby miażdżycowej. Palenie tytoniu powoduje bowiem wzrost poziomu cholesterolu.

Wysokie ciśnienie – u osób cierpiących na wysokie ćiśnienie miażdżyca występuje częściej. Osoby o wysokim ciśnieniu powinny w szczególności unikać stresu, który jest jedną z kolejnych przyczyn chorób układu krążenia.

Stres– zauważa się zależność pomiędzy poziomem stresu a poziomem cholesterolu. Nadmierny stres jest czynnikiem zwiększającym ryzyko chorób serca. Długotrwały silny stres jest degradujący dla organizmu i niezwykle szkodliwy. Powinno się unikać sytuacji nadmiernie stresujących, szczególnie długotrwałych.

Nadwaga– u osób z nadwagą z reguły występuje wyższe ciśnienie oraz wysoki poziom cholesterolu. Nawet zrzucenie kilku kilogramów powoduje znaczący spadek poziomu cholesterolu we krwi, co przyczynia się do obniżenia ryzyka zachorowania na miażdżycę.

Alkohol – spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach powoduje zwiększone ryzyko podwyższonego ciśnienia. Stwierdzono jednak, że niewielkie ilości wina mają pozytywny wpływ na poziom cholesterolu we krwi.

Cukrzyca – osoby cierpiące na cukrzycę znajdują się w grupie szczególnie zagrożonej chorobami układu krążenia.

Profilaktyka miażdżycy

Bardzo ważne w profilaktyce miażdżycy jest odżywianie zgodne z grupą krwi oraz odpowiednie łączenie pokarmów i ruch.

W wypadku miażdżycy dolegliwości występują dopiero wtedy, gdy tętnice są znacznie zwężone. W niedokrwionym narządzie pojawia się wówczas przewlekły ostry ból.Garlic_Caps

Dlatego zapobiegaj, stosując preparat  Garlic Caps zawierający 200 biologicznie aktywnych substancji z czosnku i pietruszki. Główną substancją czynną jest allicyna, charakteryzująca się silnym działaniem antybiotycznym.  Garlic Capsma silne działanie oczyszczające krew z produktów przemiany materii, jest środkiem wykrztuśnym, wspomaga leczenie wielu chorób płuc. Ponadto wywiera korzystny wpływ na układ krążenia, ponieważ rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie krwi, polepsza zaopatrzenie mięśnia sercowego w krew, powstrzymuje tworzenie się zakrzepów w naczyniach wieńcowych, u osób starszych zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego oraz normalizuje przyspieszoną pracę serca.

Triple Potency Lecithin która rozbije blaszki miażdżycowe na maleńkie drobinki

Omega 3 w której skład wchodzi wit. E działająca silnie na wolne rodniki tlenowe,

Cholestone, który dostarczy odpowiednią ilość antyutleniaczy, zabezpieczając tkankę tłuszczową przed utlenianiem

Nopalin przywraca prawidłowy poziom tłuszczów we krwi (cholesterol, trójglicerydy)

Polinesian Noni obniża ciśnienie krwi, a w składzie posiada tlenek azotu, który działa rozszerzająco na naczyniia krwionośne

Wit. C 500 lub C 1000 (dla palaczy większe dawki)

W przypadku istniejącej już miażdżycy przy leczeniu farmakologicznym warto zastosować naturalne produkty wspomagająco, a ponieważ działają wielokierunkowo na organizm będą pomocne również w innych dolegliwościach.

Czy wiesz jak ważna dla zdrowia jest Wit C ?

Medycyna Komórkowa – cz. 1 >>> http://youtu.be/hIuQNIYXp-I

Medycyna Komórkowa – cz. 2 >>> http://youtu.be/9k_77UDCwb0


SKLEP  >>>  TUTAJ

 

 

 

Recent Posts