PLAN MARKETINGOWY CALIVITA INTERNATIONAL- 5 ŹRÓDEŁ DOCHODU

 

 

To powinna wiedzieć każda osoba będąca Konsumentem – Klubowiczem CaliVita International, by nie przeoczyć pieniędzy, które może otrzymać.

Musisz wiedzieć, że każdy z produktów, który zakupisz ma określoną wartość PB ( punkty bonusowe), np.: Polinesian Noni posiada 500 PB, a C-Plus 62 PB. W cenniku znajduje się odpowiednia kolumna, w której podane są PB.

 

Kod Nazwa produktu Cena
klubowa
Cena
sprzedaży
Stawka
VAT
Punkty
bonusowe
Punkty
handlowe


Dochody

I / Jeżeli w skali miesiąca (np. od 1 stycznia do 31 stycznia ) Twój zakup towarowy osiągnie 1000 PB, to od Firmy otrzymasz należny Ci rabat od cen netto wynoszący  4%

Wiedząc powyższe, możesz swoje zakupy zaplanować tak, by zawsze skorzystać z rabatu.

To, co dotychczas przeczytałeś to jeden ze sposobów otrzymania dodatkowych pieniążków.

II / Drugi sposób: kupiłeś taniej, a sprzedajesz drożej. Marża jest Twoim zyskiem. W cenniku podana jest cena hurtowa i detaliczna.

III /Jest jeszcze trzeci dochód!!!

Dodatkowo, każdy Klubowicz może (ale nie musi) zostać Członkiem Klubu Elitarnego, by otrzymać dodatkowo Elit bonus, z zakupu produktów zaliczanych do kategorii elit (to produkty oznaczone w Cenniku Zotówkowym napisem „Elite”).
Elit bonus to dodatkowe 10 % .
By zostać Członkiem Klubu Elitarnego musisz w którymś miesiącu zaplanować tak zakupy, by kupić 2000 PB obojętne jakich produktów, również tych bez znaczka Elite. Robisz to tylko jeden raz. Od tego momentu od nadwyżki 400 PB masz 10 % dodatkowych pieniedzy.

Np.: Kupiłeś 900 PB z kategorii elit. Z 400 PB nie masz 10 %, ale z pozostałych 500 PB masz już 10 % .

Członkiem Klubu Elitarnego pozostajemy na stałe. Robiąc zakupy w następnym miesiącu z kategorii elit , od nadwyżki 400 PB znów otrzymujesz 10 %. Tak się dzieje każdego miesiąca, w którym robisz zakupy ( otrzymujesz pieniądze wynikające z tabeli rabatowej – poziom % (tabela podana ponizej) plus 10 % Elit bonus .

Na podstawie comiesięcznej LISTY OBROTÓW, przesyłanej Konsumentom – Klubowiczom przez Firmę CaliVita po 40 dniach od zakończenia miesiąca, widnieje informacja o wysokości przyznanego rabatu za dany miesiąc rozliczeniowy, oraz hasło do jego wybrania. Rabat ten wykorzystać można przy realizacji kolejnych zakupów w naszej firmie podając aktualne hasło.

Przykład:

Jeśli wysokość Twojego rabatu wynosi np. 100 PLN, a wartość dokonanych zakupów  200 PLN to wykorzystując swój rabat, płacisz tylko 100 PLN. Zaoszczędzone w ten sposób 100 PLN jest Twoim zyskiem.

Jeżeli wysokość Twojego rabatu była wyższa to analogicznie wybierzesz pieniążki przy kolejnych zakupach, aż do chwili jego całkowitego wyczerpania.

Tabela rabatowa.

 

Punkty bonusowe
  Poziom %
999 PB 0 %
1000 PB 4 %
3000 PB 7 %
9000 PB 10 %
18000 PB 12 %
35000 PB 15%
63000 PB 18 %

95000 PB

21 %
 95000 PB To jest poziom menadżerski.

Wiele osób bez problemu osiąga osobiste obroty w ilości 3000 PB osiągając poziom 7 % (tabela ) za co od Firmy otrzymają należny im rabat w wysokości 7% od ceny netto zakupionych produktów.

Osiągnięcie obrotu grupowego (liczy się gdy wprowadziłeś jakieś osoby) w ilości 3000 PB nie jest trudne, ponieważ PB tych osób liczą się również Tobie.

 

Np . Ania zrobiła obrót   1000 PB
  poziom 4 %
Kasia 500 PB   0 %
Adam 1200 PB   4 %
Jan 3000 PB   7 %
TY 300 PB  

Na jakim poziomie jesteś? By się tego dowiedzieć musisz policzyć PB Ani, Kasi, Adama i swoje. Wynik : 6000 PB co oznacza poziom 7 %.

Jakie otrzymasz pieniądze za zakup Twojej grupy ? Liczymy.

 

Ty masz poziom   7 %   Ania poziom
  4 %    różnica wynosi 3%   Z zakupów Ani  masz 3% 
Ty 7 % Kasia 0 %  7 % Z zakupów Kasi masz 7%
Ty 7 % Adam 4 %  3 % Z zakupów Adama 3 %
Ty 7 % Jan 7 %  0 % Z zakupów Jana 0 %
Ty 7 % Z osobistych 7 %

Wiem, że trudno to zrozumieć na początku, spróbuj więc rozrysować swoją grupę na kartce papieru zaczynając od siebie. PB zaznacz zielonym, poziom % czerwonym, a różnicę jeszcze innym kolorem. To sprawdzony sposób, by zobaczyć i zrozumieć.

IV / Następny dochód – Bonus Progresywny
Warunki uczestnictwa

– Uzyskanie poziomu 12% lub wyższego (do 21% włącznie)
– Utrzymanie w poprzednich miesiącach 3 razy min. 10% wzrostu obrotów

Bonus progresywny wyliczany jest na podstawie średniej punktów grupowych z 3 ostatnich miesięcy np. w kwietniu liczona będzie średnia punktów z marca, lutego i stycznia.

Jeśli punktów w kwietniu będzie więcej o min. 10% niż średnia z poprzednich 3 m-cy, wtedy CaliVita wypłaca premie.
Jeśli w kwietniu będzie o 30% więcej niż średnia, wtedy firma wypłaca 30% ( i tak max do 50%)

V / I jeszcze dodatkowe pieniądze – Triple Line Bonus
Obowiązuje do poziomu 21%

Przykład – jesteś na 15% i masz 3 grupy np: 10%, 12%,15%

Za grupe 10% dostajesz 30$
Za grupe 12% dostajesz 40$
Za grupe 15% dostajesz 60$

Jesteś na 18% i masz 3 grupy np: 12%,12%,15%

Za grupy 12% dostajesz po 40$
Za grupe 15% dostajesz 60$

Podsumowanie

Twoje dochody mogą pochodzić z 5 źródeł:
– sprzedaż detaliczna
– premia procentowa
– rabat elite
– bonus progresywny
– triple line bonus

Zawsze pamiętaj o szerokim (dużym osobistym) sponsorowaniu, by osiągać poziom wyższy niż inni. (patrz na jakim poziomie jesteś Ty i Jan)

Dla osób, które chciałyby otrzymać większy rabat np. taki, by produkty mieć z czasem za darmo, daję radę, dziel się informacją na temat tych produktów ze swoimi znajomymi i wprowadzaj ich do Klubu Konsumentów CaliVita International, podpisując z nimi Kartę Zgłoszenia. Czytaj Katalog produktów, korzystaj z wykładów lekarzy jeśli mieszkasz niedaleko i czytaj ten serwis, bo zawiera on dużo ważnych informacji, dotyczących przede wszystkim zdrowia, ale też …… pieniędzy ! W początkowej fazie działania, niedużych, ale z czasem ???

Zdarzają się, choć sporadycznie osoby osiągające osobiste obroty 9000 PB, czyli kwalifikujące się na poziom 10% ( tabela ) za co od Firmy otrzymuja należny im rabat w wysokości 10 % od ceny netto zakupionych produktów plus Elit bonus 10 % jeśli są Członkami Klubu Elitarnego.

Chcąc pokonać wyższe szczeble w tej „drabinie” nie możesz być sam, musisz zbudować, zaczynając od swojej osoby, grupę Klubowiczów i Konsumentów. Tego nie zrobisz w tygodniu. Musisz być cierpliwy i konsekwentny w działaniu. To już wyższy stopień działania, dlatego chętnie udzielę Ci  kilku rad. Służę również pomocą.

Osoby, których dochody z czasem stały się duże i nie są w stanie odbierać pieniędzy w formie rabatowej, zakładają działalność gospodarczą i otrzymują od Firmy wypłaty na podstawie Faktur Vat.

Zapraszam do miłej współpracy.

Star Menedżer CaliVita International Anna Krupa