Atesty

Atesty wydane w Polsce

 

Sok Noni CaliVita – Polinesian Noni
(produkowany przez amerykańską firmę 4 Life Products) jest jednym z kilkudziesięciu preparatów oferowanych przez firmę CaliVita International , obecną na rynku polskim od 12 lat.

  
 

1.Składniki preparatów CaliVita International są pochodzenia naturalnego. Naturalne produkty CaliVita w tym Noni zaliczane są do tzw.suplementów diety, co oznacza, że mogą być bezpiecznie stosowane bez kontroli lekarza, zgodnie z zaleceniami i dawkowaniem umieszczonym na polskiej etykiecie.

2. Sok Noni CaliVita – Polinesian Noni, oraz wszystkie pozostałe preparaty Calivita International produkowane są zgodnie z normami GMP. Pod międzynarodowym skrótem GMP (Good Manufacturing Practice) kryje się tzw. Dobra Praktyka Produkcyjna – gwarancja najwyższej jakości produktów. GMP kładzie nacisk na zachowanie należytych warunków organizacyjno – technicznych i higienicznych w procesie produkcji oraz na stan zdrowia zatrudnionego personelu, tak, by wyprodukowany produkt spełniał określone wymagania jakości zdrowotnej i był bezpieczny dla konsumenta. Proces wytwarzania produktu musi przebiegać prawidłowo, według ściśle określonych instrukcji i procedur zapewniających jednorodność i powtarzalność wyrobu. GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na kolejnych etapach powstawania produktu, począwszy od zaopatrzenia w surowce, poprzez magazynowanie, produkcję, pakowanie i znakowanie, a kończąc na składowaniu i dystrybucji gotowego wyrobu. System ten można porównać do łańcucha. Pęknięcie jednego ogniwa powoduje przerwanie łańcucha, a tym samym nie spełnienie wyznaczonego celu, jakim jest osiągnięcie wysokiej jakości produktu. Generalną zasadą GMP jest wyeliminowanie z procesu wytwarzania jakiejkolwiek improwizacji i przypadkowości. Wszystkie czynności muszą być wykonywane dokładnie tak, jak to wskazują pisemne instrukcje i procedury. Każda wykonana czynność musi być zapisana i potwierdzona w odpowiednim dokumencie, a weryfikacja produkcji ściśle wg dokumentacji GMP daje producentom prawo do uzyskania certyfikatu GMP. W Polsce na razie tylko pojedyncze środki spożywcze mają taki certyfikat.

3. Polinesian Noni oraz wszystkie pozostałe preparaty Calivita International posiadają atest najbardziej rygorystycznego Urzędu kontroli artykułów żywnościowych i leków – Food and Drug Administration (FDA). Urząd FDA zaszeregował sok z noni do specjalnej kategorii GRASS – Generally Regarded As Safe tzn. ogólnie uważane za bezpieczne również dla dzieci, kobiet w ciąży od 3-go miesiąca i dla karmiących matek. 

4. Posiadają wymagane w Polsce dopuszczenie do obrotu.

5. Składniki preparatów CaliVita International są pochodzenia naturalnego. Produkty do spożycia są zaliczane do tzw. suplementów diety, co oznacza, że mogą być bezpiecznie stosowane bez kontroli lekarza, zgodnie z zaleceniami i dawkowaniem umieszczonym na polskiej etykiecie. Żelatyna używana do produkcji preparatów CaliVita International jest pochodzenia wieprzowego – nie jest wyciągiem z produktów wołowych.

 

Odpowiednio dobrana ilość i proporcje składników oraz ich aktywna forma zapewniają maksymalne przyswajanie preparatu przez organizm.


CaliVita® International zapewnia 100% gwarancji jakości swoich produktów.

CO TO JEST GMP ?

Poleć znajomemu
GMPDobra Praktyka Produkcyjna to gwarancja najwyższej jakości produktów. Nazwa ta kryje się pod międzynarodowym skrótem GMP – Good Manufacturing Practice. GMP ma miejsce wtedy, gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na wszystkich, kolejnych etapach powstawania produktu. Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii produktom firm: 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International (California Fitness). 
Dlaczego posiadanie GMP jest ważne?
Posiadanie GMP jest ważne dlatego, że kupując preparat leczniczy lub suplement żywieniowy chcielibyśmy mieć 100% pewność, że nie będzie to produkt wadliwy, że ma wszystkie podane na opakowaniu składniki i nie zawiera żadnych zanieczyszczeń. Ma on pomóc, a przede wszystkim nie może zaszkodzić!
Przy wytwarzaniu produktów spożywczych lub leków, spełnianie wymogów GMP jest niezwykle ważne! Dobra Praktyka Produkcyjna, to zbiór dokumentów opisujących procedury związane z wytwarzaniem produktu i zabiegi na nią się składające. Stąd też producenci dbają o to, aby wszelkie wykryte niedociągnięcia na którymkolwiek z etapów produkcji niezwłocznie usuwać i od razu tworzą zabezpieczenia na przyszłość.
Końcowa jakość produktu jest wynikiem jakości surowców z jakich on powstaje, ale również determinują ją takie czynniki jak: otoczenie zakładu produkcyjnego i stan budynków oraz bezwzględne przestrzeganie technologii produkcji – a tym samym higieny maszyn i urządzeń, dokładność procesów mycia i dezynfekcji, higieny personelu oraz nadzorowanie magazynowania i dystrybucji produktów.
GMP określa szczegółowo wymogi, jakie powinny być spełnione przez producenta na tych obszarach. Jeśli jeden z etapów produkcji, np. magazynowanie surowców nie jest zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, wówczas taki producent nie spełnia wszystkich niezbędnych warunków i traci certyfikat GMP, a co za tym idzie również FDA. Prowadzenie produkcji ściśle według dokumentacji GMP daje producentom prawo do certyfikatu GPM.

   

FDA – CO ZNACZY JEJ OPINIA ?

Poleć znajomemu
Food and Drug Administration (FDA) – Agencja do spraw Żywności i Leków, jest w Stanach Zjednoczonych naczelną organizacją, zajmującą się kontrolą środków spożywczych i leków.
Organizacja ta jest uważana, za najbardziej rygorystyczną na świecie instytucję kontrolującą i opiniującą żywność i leki. Stąd też wydanie przez nią pozytywnej opinii na temat danego produktu jest uznawane na całym świecie jako wyznacznik jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu na zdrowie zastosowanych w nim składników.
Spełnienie wszystkich warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) do wydania pozytywnej opinii suplementom następujących firm produkcyjnych: 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita International (California Fitness). Natomiast sok z Polinesian Noni, Amerykański urząd FDA zaszeregował do specjalnej kategorii GRAS – Generally Regarded As Safe tzn.ogólnie uważane za bezpieczne.
Jakie należy spełnić warunki, aby taką opinię otrzymać ? 
Preparat ubiegający się o pozytywną opinię FDA musi być wyprodukowany zgodnie z normami GMP. Agencja do spraw Żywności i Leków dokładnie sprawdza preparat (posiadający certyfikat GMP) pod względem:
• jaki jest jego wpływ na organizm – chodzi o zbadanie, czy stosowanie produktu jest bezpieczne?
• ocenia jego oznakowanie – wskazania producenta dotyczące zastosowania i dawkowania preparatu.
Według FDA, suplement diety może zawierać takie substancje czynne jak: witaminy, składniki mineralne, aminokwasy, zioła lub inne surowce roślinne, enzymy, oleje z ryb. Suplement powinien być wytwarzany w postaci tabletek, pastylek, kapsułek, drażetek lub w formie płynu. Musi być oznakowany jako "suplement żywieniowy" – w Polsce "dietetyczny środek spożywczy" – i nie może być przedstawiany jako żywność konwencjonalna.

 

Recent Posts