Bio-Harmonex

 

KUP PRODUKT JAKO KLIENT   >>>   TUTAJ

ZOSTAN KLUBOWICZEM I KUPUJ 33% TANIEJ   >>>   TUTAJ

Bio-Harmonex.   zródło: NUTRITION & HEALTH

Bio-Harmonex
Urządzenie do biostymulacji systemów informacyjnych organizmu
za pomocą impulsowego pola magnetycznego

Równolegle z postępem nauki w zakresie medycyny komplementarnej, coraz więcej ekspertów zaczyna interesować się profilaktyką i „naturalnymi metodami leczenia", które są pozbawione działań niepożądanych. Powiązania pomiędzy zdrowiem a stylem życia stają się coraz bardziej oczywiste. Jednak medycyna akademicka, zajmując się żywymi organizmami, wciąż postępuje zgodnie z zasadą liniowości, tj. według prawa: przyczyna – skutek. Pod koniec XX wieku stało się jednak oczywiste, że takie podejście do leczenia nie przyniosło pożądanych wyników, ponieważ nie zdołało całkowicie usunąć przyczyn chorób i problemów związanych ze zdrowiem.
Leczenie biofizyczne to bardzo obiecująca metoda, coraz częściej brana pod uwagę, ponieważ poprawia zdolności samoleczenia (ponadto dostarcza odpowiednią ochronę przeciwko szkodliwym wpływom środowiska). To lecznicze podejście jest nazywane terapią biorezonansową i może być łatwo stosowane za pomocą specjalnych urządzeń, które wykorzystują korzystny wpływ fal elektromagnetycznych na procesy bioinformacyjne, kontrolujące stan naszego zdrowia. Urządzenie biorezonansowe, powstałe w wyniku niezliczonych badań naukowych, umożliwiło spojrzenie na procesy biologiczne w sposób całościowy (podejście holistyczne) i uporanie się z prawdziwymi, ukrytymi przyczynami problemów zdrowotnych.
Komórki i tkanki to podstawowe elementy składowe naszego organizmu, które do prawidłowego funkcjonowania potrzebują odpowiednich składników odżywczych, a podczas pracy – wytwarzają produkty przemiany materii. Procesy biochemiczne, oparte na wymianie substancji, potrzebują do prawidłowego przebiegu złożonego systemu informacji. Oprócz kontroli hormonalnej i nerwowej, istnieje system kontroli elektromagnetycznego bioporozumienia, który jest odpowiedzialny za harmoniczne funkcjonowanie procesów biochemicznych wewnątrz komórek. Organizm ludzki – jak wszystko we wszechświecie – stanowi złożony zbiór energii
i wibracji, który tylko w sytuacji doskonałej harmonii i równowagi (tj. współdziałając harmonicznie), wspiera nasze ogólne samopoczucie i zdrowie. A zatem, jesteśmy obecnie świadkami narodzin nowego, globalnego paradygmatu: ze świata ograniczonych form statycznych przesuwamy się w kierunku świata dynamicznych pól energetycznych.

Obecnie, bardzo wielu naukowców nie tylko bada możliwość poprawy naszego stylu życia, ale szuka również metod wspierających procesy samoregeneracji oragnizmu. Organizm ludzki z odpowiednimi zdolnościami do samoleczenia, jest mniej podatny na choroby i znacznie łatwiej powraca do zdrowia.
Badania dotyczące sygnałów elektronicznych w żywych organizmach, prowadzone równocześnie w The Maks Plank Institute w Niemczech i Marburg University (prof. F. A, Popp) we wczesnych latach dziewięćdziesiątych wykazały, że u większości żyjących istnień, wewnątrz i pomiędzy komórkami zachodzi stale komunikowanie się (przekaz informacji). Innymi słowy, istnieje wymiana informacji na poziomie międzykomórkowym.
M. W. Ho i in. udowodnili doświadczalnie, że każdy proces biochemiczny poprzedza czynność elektromagnetyczna komórek, co oznacza, że praktycznie osiągnęliśmy (podobnie jak w chemii kwantowej) kwant w biologii (= biologia kwantowa).

{mospagebreak}

Badacze biofizyki molekularnej twierdzą obecnie, że każda komórka naszego ciała to malutka jednostka elektromagnetyczna, Tak więc, kiedy żywa energia znajduje się pod wpływem jakiejś energii – czy to mechanicznej czy elektromagnetycznej – to staje się jednocześnie źródłem informacji i siły, która oddziałując na daną strukturę, inicjuje odpowiedź w postaci bio­chemicznych reakcji. Już w lalach osiemdziesiątych XX. wieku F. A. Popp oświadczył, że w naszych komórkach w każdej sekundzie zachodzi wiele miliardów procesów chemicznych (3xl(P procesów chemicznych/sekundę). Musimy pamiętać, że aktywność elektromagnetyczna poprzedza każdy proces biochemiczny. 60-70% naszego ciała składa się z wody. Dzięki określonej stereochemii cząsteczek wody i wiązań wodorowych, wewnątrz i pomiędzy komórkami ma miejsce stałe komunikowanie się, tzw. „gaworzenie międzykomórkowe". Cząsteczki wody dostarczają engramów do każdej informacji – biochemicznej lub drgające – energetycznej. Biomolekuły, tworzące błony komórkowe (specyficzna mieszanina białek i tłuszczów, nazywanych lipoproteinami), działają jak prawdziwy system nadawania i odbioru, który umożliwia porozumiewanie się pomiędzy żyjącym orga­nizmem a jego otoczeniem, czyli tzw, biologiczne komunikowanie się. Zdrowe biomolekuły działają jak doskonałe odbiorniki – odbierają tylko harmoniczne (koherentne) fale o wyraźnie określonych właściwościach, tj. „odbierają tylko czyste i niezakłócone nadawanie". Dokładnie mówiąc, tylko wibracje (fale) o pewnej częstotliwości, amplitudzie, pulsowaniu i natężeniu mogą wpływać na zdrowe komórki, tj. ich koherencja określa, dla której części naszego organi­zmu będą stanowić użyteczną informacje. Nasze komórki odbierają i przekazują dalej tylko te informacje, z którymi rezonują. Pozostałe informacje, do których komórki nie są „przystosowane", są wyfiltrowane poprzez płyn wewnątrzkomórkowy (wodę] i w ten sposób (elektronicznie) ich odbiór i transmisja są unieważniane.
Podczas badań prowadzonych w ostatnich latach, naukowcy określili parametry charakterystyczne dla czynności elektromagnetycznej pewnych tkanek i narządów, które poprzedzają funkcję tych struktur lub po nich następują.
Odkrycie to umożliwiło stworzenie takich aparatur i urządzeń, które mają pomóc naszemu organizmowi wyeliminować lub zneutralizować szkodliwy i niebezpieczny wpływ środowiska, jak również poprawić nasze ogólne samopoczucie poprzez wysyłanie harmonicznych informacji (wibracji), które w rezonansie z drgającymi właściwościami zdrowych komórek, poprawiają procesy metaboliczne i utrzymują wewnętrzną stabilność – homeostazę.
Oznacza to, że dzięki terapii biorezonansowej możemy bezpośrednio oddziaływać na system biokomunikacji. Innymi słowy – bez przyjmowania szkodliwych substancji, możemy z dużą precyzją wpływać na procesy biochemiczne, zachodzące w naszym organizmie.
Bio-Harmonex – utrzymuje i „przywraca nasze harmoniczne wibracje"
Spośród wszystkich systemów informacyjnych gruntownie poznaliśmy zmysły, ale wiemy, że nasze oczy mogą widzieć tylko wewnątrz wąskiego zakresu fal elektromagnetycznych (odbiornik TV odbiera sygnały niewidoczne dla naszego wzroku i przekształca je do form widzialnych).
Nasz system hormonalny reguluje i kontroluje wiele funkcji, ale uzyskane informacje mogą być przekazywane tylko przy pomocy specyficznych receptorów.

{mospagebreak}

Układ nerwowy, składający się z 25 miliardów neuronów w
centralnej i obwodowej strefie, odgrywa ważną rolę w przekazywaniu informacji, lecz nie jest bezpośrednio połączony z komórkami. Ponadto sytuację pogarsza fakt, że odpowiada dosyć „wolno" i informacja na otrzymany bodziec sensoryczny jest przekazywana z prędkością 20 m/s. Z tego właśnie powodu tracimy około 0,2 s, kiedy musimy przenieść stopę z pedału gazu na pedał hamulca.
Najnowszym odkryciem jest system informacyjny, pracujący na zasadzie rezonansu z polami elektromagnetycznymi o ekstremalnie niskiej częstotliwości, zapewniający niezmiernie aktywny i precyzyjny rozdział informacji. Jest to pole, którego dotyczy terapia biorezonansowa.
Poprzez sygnały wytwarzane przez urządzenie biorezonansowe, można w określony sposób wpływać na procesy w naszym organizmie, które są sterowane elektromagnetycznie, albo oddziałując bezpośrednio na poszczególne tkanki, albo na poszczególny proces. Stwarza to więc możliwość przeprowadzenia precyzyjnej terapii. Urządzenie transmituje wytwarzane sygnały za pomocą kanału informacyjnego (biologicznego okna), poprzez które jest przekazywana korzystna dla organizmu informacja. W rzeczywistości, biorezonans uczy na nowo nasz organizm tego, co już znał przedtem – w stanie pełnego zdrowia.
Wzajemne oddziaływania rezonansowe (interferencje) mogą powstawać, zarówno w sposób mechaniczny (akustyczny), jak i elektromagnetyczny. W praktyce, są one głównie stosowane w postaci elektroterapii, terapii magnetycznej (zastosowanie impulsowego pola magnetycznego) lub połączonej terapii elektromagnetycznej. Bio-Harmonex generuje sygnały o niezmiernie niskim natężeniu, których pacjent bezpośrednio nie odczuwa. Jedynie w wyniku adaptacji różnych procesów samokontroli organizmu mogą wystąpić słabe odczucia (np. ciepło, mrowienie).
Bio-Harmonex Ogólne właściwości, parametry fizyczne
Bio-Harmonex jest urządzeniem, służącym do wytwarzania impulsowego pola magnetycznego, które bezpośrednio pobudza system informacyjny naszego organizmu. Jest całkowicie bezpieczny, ponieważ pracuje w zakresie fal elek­tromagnetycznych o niezmiernie niskim natężeniu. Może być używany o każdym czasie i w każdym miejscu, bez względu na zajęcia, w które jesteś zaangażowany.
Urządzenie biostymulacyjne, pracując na zasadzie fal elektromagnetycznych o niezmiernie niskim natężeniu, poprawia system komunikowania się naszego organizmu poprzez pobudzanie kanałów transmisji sygnałów, tj. przenosi je na wyższy poziom konduktywności. By to osiągnąć, urządzenie musi działać na tym samym poziomie, co procesy informacyjne naszego organizmu, ponieważ tylko w ten sposób można osiągnąć interakcje rezonansowe. Oznacza to, że emisja celowanych serii sygnałów jest o znacznie niższym natężeniu, niż emisja emitowana przez inne elektiyczne urządzenia, tj. pole emisji wynosi maksymalnie 10 uTesli.

Tak niskie natężenie fal emitowanych przez Bio-Harmonex sprawia, że jest on całkowicie bezpieczny w użyciu, bez ograniczeń narzucanych przez lokalne lub międzynarodowe standardy.
Szczególne zalety tęgo urządzenia wynikają z faktu, że w tym samym czasie otwiera on liczne okna biologiczne i przekazuje więcej informacji do komórek! Z tego powodu, Bio-Harmonex jest znacznie skuteczniejszy, niż podobne urządzenia pracujące w znacznie niższym spektrum częstotliwości i otwierające w tym czasie tylko jedno okno biologiczne.
Bio-Harmonex działa w zakresie częstotliwości od l Hz do 200 kHz, zależnie od zastosowanego programu. Zasilany jest przez dwie baterie AA 1,5V, które pozwalają na przeprowadzenie aż 240-280 programów.
Czasowe pulsowanie czerwonej diody LED (Low Battery) podczas pracy, sygnalizuje wyczerpanie baterii. Należy je wymienić dopiero wtedy, kiedy czerwona dioda stale świeci.

{mospagebreak}

Bio-Harmonex Programy
Bio-Harmonex zawiera 20 złożonych programów oraz liczne podprogramy, tworzące łącznie tzw. „symfonię programów", która trwa przeciętnie 25-30 minut. Oto one:

CHILD
„Niezbędne składniki" (substancje odżywcze) i odpowiednie instrukcje (przepływ informacji) to podstawowe warunki zdrowego wzrostu i rozwoju dzieci. Niekorzystny wpływ środowiska i ryzyko infekcji mogą zaburzyć ich optymalny rozwój.
Program CHILD może pomóc w koordynacji tych czynności, natomiast w połączeniu ze swoimi podprogramami, wywiera korzystny wpływ na wszystkie funkcje, wymagane do prawidłowego rozwoju organizmu dziecka, m. iii. na podział komórek, sprawność umysłową oraz rozwój tych funkcji, które są niezbędne do skutecznej pracy systemu immunologicznego.

IMMUNE
Używając tego programu, można osiągnąć i utrzymać harmonię pomiędzy wrodzoną, naturalną (niespecyficzną! i nabytą (specyficzną) odpornością na choroby. Program pomaga promować aktywność funkcjonalną komórek immunologicznych, w ten sposób znacząco podnosząc odporność na choroby. Skuteczność tego programu potwierdzają liczne opublikowane dane, które dostarczają dowodów na poprawę czynności systemu immunologicznego. Program IMMUNE można również łączyć z innymi programami wspierającymi system immunologiczny, takimi jak CHILD, FOREYER YOUNG, RELAX, NERYES, BIORHYTHM i MERIDIAN.

FOREYER YOUNG
Wspiera system antyoksydacyjny organizmu i hamuje proces starzenia się komórek. Jako podstawowy program dnia.
jest szczególnie polecany mieszkańcom miast i innym osobom, narażonym na szkodliwy wpryw środowiska.
W połączeniu ze swoimi podprogramami, FOREYER YOUNG poprawia stan systemu immunologicznego, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn oraz podnosi libido (popęd płciowy). Stosując go regularnie, można skutecznie zwiększyć korzystny wpływ zdrowego stylu życia, czy innych metod poprawiających jakość życia.
Program FOREYER YOUNG można łączyć z innymi programami wspierającymi system immunologiczny, takimi jak RELAX, NERYES, DETOX, CIRCULATION, BIORHYTHM i MERIDIAN.

HORMONE
Program ten promuje optymalną funkcję układu hormonalnego kobiet, zwiększa wrażliwość receptorów endokrynologicznych oraz utrzymuje fizjologiczną równowagę pomiędzy pozytywną i negatywną energią, równoważąc całe pole energetyczne. Innymi słowy, w taki sposób modyfikuje i wprowadza z powrotem informację wziętą z Twojego organizmu, by przeciwdziałać brakom równowagi energetycznej. Przyspiesza również wychwyt fitoestragenów, adaptogenów, niezbędnych kwasów tłuszczowych, witamin, składników mineralnych, itp. Program może być stosowany jako doskonale uzupełnienie terapii objawów związanych z okresem dojrze­wania, zespołem napięcia przedmiesiączkowego i menopauzy, jak również innych, „trudniejszych" okresów w życiu kobiety.

{mospagebreak}
PAIN
Program jest stosowany w celu złagodzenia bólu (ogólny efekt przeciwbólowy) i zwiększenia tolerancji na ból. Zapobiega i zmniejsza bóle wywołane ostrym uszkodzeniem, jak również dolegliwości w przebiegu przewlekłych chorób stawów. Nasila także efekt przyjmowanych leków. Program PAIN posiada skuteczny podprogram do łagodzenia bólów głowy. Można go skutecznie łączyć z innymi programami, które współdziałają z nim synergistycznie, np. RELAX, NERYES, FOREYER YOUNG, HORMONE, CIRCULATION, BIORHYTHM i MERIDIAN, jak również z programami, które wspierają procesy trawienia i odtruwania – DETOX, DIGES-TION, LIYER – PANCREAS, URINARY RELAX
Biorąc pod uwagę codzienny styl życia w stale zmieniającym się świecie, za wszelką cenę staramy się dać z siebie wszystko, a zatem wymagamy stałej koncentracji. To stresuje nasz układ nerwowy w taki sposób, że pod koniec dnia odczuwamy tak duże zmęczenie, że po prostu nie jesteśmy w sianie miło spędzać czasu. Już dawno poznano negatywny wpływ stresujących doświadczeń na ogólne samopoczucie ludzi. Stres jest wywołany przez negatywne czynniki: z jednej strony natury psychologicznej (konflikty w rodzinie lub w pracy, negatywne emocje, itp.), a z drugiej – natury fizycznej, włączając w to czynniki chemiczne, elektromagnetyczne i mechaniczne. Niebezpieczne substancje niekorzystnie wpływające na nasz organizm, takie jak substancje chemiczne, spaliny i inne szkodliwe związki, na które jesteśmy narażeni z powodu zanieczyszczenia powietrza i środowiska, łącznie z różnymi chemicznymi dodatkami, w które obfituje nasze pożywienie, stanowią nadmierne obciążenie dla naszego metabolizmu. Ostatnie wyniki badań naukowych wykazują, że objawy ostrego zatrucia, wywołane przez szkodliwe substancje, nie są tak poważnym problemem w krajach wysoko rozwiniętych, jak brak zdolności do utrzymania właściwej koordynacji procesów metabolicznych, a mianowicie: brak zdolności do synchronizacji funkcji danego narządu, prowadzi do czynnościowego i – ostatecznie – do trwałego uszkodzenia tkanek. Ten negatywny efekt jest podwajany przez szkodliwy wpływ spowodowany przez smog elektromagnetyczny lub mechaniczne drgania, takie jak hałas, który nas codziennie otacza (np. jeśli żyjesz lub pracujesz w pobliżu ruchliwej stacji metra czy kolei, Twój układ nerwowy stale musi rekompensować sobie ingerencję oscylacji, na które jest narażony, w ten sposób znacznie zmniejsza ilość energii wymaganej dla innych czynności).
W ciągu ostatnich dziesięcioleci, rozwinęły się liczne techniki relaksacyjne, nakierowane na wspieranie i promowanie naszego dobrego fizycznego i umysłowego samopoczucia oraz poprawę naszych zdolności koncentracji. Regularna aktywność fizyczna, joga i medytacja są pomocne w promowaniu relaksacji i regeneracji. Gdybyś jednak nie znalazł na to czasu, wtedy wskazane jest regularne, codzienne stosowanie programu RELAX. Ten program można skutecznie łączyć z innymi programami, oferowanymi przez nasze urządzenie (zobacz opis podanych poniżej innych programów).

NERVES
Regularne stosowanie tego programu może pomóc osiągnąć harmonizację procesów nerwowych, a w efekcie – harmonizację różnych czynności, jak również ustąpienie dolegliwości związanych z dystonią wegetatywną. Osoby, od których wymaga się dużego wysiłku intelektualnego, a w szczególności studenci akademiccy, przygotowujący się do egzaminów, podczas stosowania tego programu mogą znacznie poprawić swoją wydajność i ogólne osiągnięcia. Jest on również bardzo użyteczny do korygowania dysfunkcji układu nerwowego, wywołanych zaburzonym krążeniem mózgowym (w tym przypadku wskazane jest stosowanie tego programu przynajmniej przez jeden sezon, ponieważ czynniki zewnętrzne potrzebują czasu, by wywrzeć wpływ na system hormonalny. Ponadto program ten, w połączeniu z regularną aktywnością fizyczną, można polecić w stanach depresyjnych jako uzupełnienie podstawowej terapii. Wspomaga również procesy trawienia (zwłaszcza w przypadku spożywania ciężkostrawnych potraw) oraz przyswajania składników odżywczych (szczególnie aminokwasów i kwasów tłuszczowych). Program może również korzystnie wpływać na poprawę dysfunkcji umysłowych, nie uważanych za chorobę czy zaburzenie, lecz
o dużym znaczeniu na ogólne dobre samopoczucie.
Program NERVES w znacznym stopniu pomaga łagodzić nadmierne reakcje stresowe i przewlekłe napięcie. Jest on również zalecany w przypadku nadpobudliwości u dzieci, w połączeniu z właściwym wzorcem odżywiania.

WEIGHT-LOSS
Regularne stosowanie tego programu pomaga osiągnąć i utrzymać idealną masę ciała. Ułatwia oczyszczanie organizmu oraz przyspiesza procesy metaboliczne i rozkład tkanki tłuszczowej.

{mospagebreak}
DETOX
Naukowcy twierdzą, że ludzki organizm składa się z około siedemdziesięciu miliardów (70×10”) komórek. Komórka może sprawnie pełnić swoje funkcje tylko wtedy, gdy ma zapewnione: regularną dostawę tlenu i składników odżywczych, eliminację produktów przemiany materii i toksycznych substancji, docierających do organizmu z zewnętrznych źródeł.
Zgodnie z danymi statystycznymi, przeciętna osoba, żyjąc średnio 70 lat, zjada około 60-70 ton pożywienia, w tym około 1,2-2 ton pestycydów i innych środków ochrony roślin.
Według współczesnej nauki, ludzkie komórki regenerują się 90 razy w przeciągu całego życia. Toksyny, magazynowane podczas aktywności komórek, mogą zmniejszać liczbę cyklów regeneracji do 60. W ten sposób średnia długość życia może zmniejszyć się o jedną trzecią.
Proces oczyszczania wymaga, na poziomie komórkowym, ogromnych ilości energii pochodzenia biochemicznego, tzw. trójfosforanu adenozyny (ATP). Dodatkowo, do komórek powinna dotrzeć właściwa informacja. Można to osiągnąć dzięki programowi DETOX. Składa się on z licznych podprogramów, które wspierają pracę płuc, wątroby, śledziony, nerek, trzustki i jelita grubego, poprawiając w ten sposób procesy oczyszczania w naszym organizmie. Można go skutecznie łączyć z suplementami oraz innymi programami, takimi jak RESPIRATORY, DIGESTION, LIVER – PANCREAS, URINARY, w zależności od indywidualnego przypadku. Podsumowując, ten program jest przeznaczony dla każdego, by wspomóc procesy ogólnego odtruwania i metabolizm. Chcąc uzyskać maksymalną skuteczność, podczas stosowania tego programu warto zadbać o dietę wysokobłonnikową oraz odpowiednie suplementy: enzymy poprawiające trawienie, preparaty zawierające korzystne bakterie, niezbędne do prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego, preparaty do detoksykacji i eliminacji pasożytów/grzybów.

EYE-YISION
Program wykorzystywany w profilaktyce lub jako uzupełnienie leczenia zaburzeń widzenia. Łagodzi objawy zmęczenia oczu, przyspiesza regenerację mięśni ocznych i poprawia ogólną energię oczu. Program można stosować kilka razy dziennie. Chcąc uzyskać jego maksymalną skuteczność, zaleca się regularne przyjmowanie beta-karotenu, luteiny, witaminy C, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz cynku. Ponadto, wskazane jest używanie preparatów poprawiających ostrość wzroku i zbieżność, jak również regularne ćwiczenia poprawiające ostrość widzenia.CIRCULATION
Odpowiednia dostawa tlenu i składników odżywczych jest ściśle połączona z prawidłową pracą układu sercowo -naczyniowego. Nasz układ krążenia jest zagrożony z powodu szkodliwego wpływu czynników zewnętrznych oraz nieodpowiedniego stylu życia. Program CIRCULATION może skutecznie usunąć wiele objawów, wywołanych przez dystonię wegetatywną, jak np. skurcz żył i tętnic. Łącząc go z odpowiednimi suplementami żywieniowymi, można wspomóc terapię nadciśnienia tętniczego. Długotrwałe stosowanie, pod kontrolą lekarza, może doprowadzić do zmniejszenia lub nawet całkowitego odstawienia przyjmowanych z tego powodu leków. Z programem CIRCULATION można skutecznie łączyć inne programy, stworzone do łagodzenia objawów wywołanych skurczem naczyń krwionośnych – RELAX, NERYES, FOREYER YOUNG," HORMONE, BIORHYTHM i MERIDIAN, jak również programy do detoksykacji i poprawy metabolizmu – DETOX, DIGESTION, LIYER – PANCREAS,

URINARY.RESPIRATORY
Program wspierający układ oddechowy – łagodzi wrodzone i nabyte zaburzenia związane z procesem oddychania. Może być stosowany zarówno w celach profilaktycznych, jak również jako uzupełnienie terapii. Najlepsze efekty osiąga się, kiedy stosuje się ten program wcześnie rano, pomiędzy godziną 3.00 a 5.00, lub po południu od 15.00 do 17.00, ponieważ jest to okres, kiedy płuca, zgodnie z „zegarem biologicznym", osiągają maksymalną wydolność.

{mospagebreak}
DIGESTION
Aby przetrwać, musimy się odżywiać, tzn. musimy pozostawać w codziennym kontakcie z elementem Ziemi -materią – która dostarcza nam niezbędną, biochemiczną energię. Jednak spożycie odpowiedniej ilości pożywienia nie jest wystarczające. Z tego pożywienia musimy również otrzymać odpowiednią ilość energii.
Obecnie naukowcy przyznają, że sama jakość spożywanej żywności nie jest tak ważna jak fakt, że pożywienie to musi zostać strawione i całkowicie przyswojone, tzn. narządy i układy naszego organizmu muszą mieć dostęp do wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Z wiekiem, substancje potrzebne do właściwego trawienia, nie są produkowane w odpowiednich ilościach. W efekcie pojawiają się zaburzenia trawienia. Problemy te można eliminować z pomocą programu DIGESTION, który wspomaga produkcję płynów i składników, potrzebnych w procesie trawienia oraz zmniejsza objawy i działania uboczne wywołane długotrwałym leczeniem tych zaburzeń. W przypadku wzdęć, najlepsze efekty można uzyskać, stosując ten program podczas posiłków lub pomiędzy posiłkami, nawet kilka razy dziennie. Można go polecić każdemu, zwłaszcza osobom cierpiącym na zaburzenia trawienia i dysfunkcje metabolizmu (obejmuje to dużą grupę ludzi, ponieważ wydajność procesów trawienia zmniejsza się proporcjonalnie do wieku), jak również osobom skarżącym się na przewlekle choroby żołądkowo-jelitowe (w celu poprawy procesu wchłaniania i trawienia). Można go skuteczne łączyć z innymi programami pobudzającymi pracę układu pokarmowego – np. LIVER – PANCREAS, DETOX, itp. Chcąc uzyskać maksymalną skuteczność, podczas stosowania tego programu warto zadbać o dietę wysokobłonnikową oraz odpowiednie suplementy: enzymy poprawiające trawienie, preparaty zawierające korzystne bakterie, niezbędne do prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego, preparaty do detoksykacji i eliminacji pasożytów/grzybów.LIYER – PANCREAS
W naszych komórkach zachodzi około 7000 procesów biochemicznych na sekundę. Ponieważ nasz organizm składa się z około 70 miliardów (70xlOfl) komórek, dzienna liczba przebiegających w nim reakcji chemicznych jest praktycznie niemierzalna. Do właściwej pracy układu krążenia, wzrostu, trawienia/wchłaniania przez cały czas potrzebujemy regularnej , dostawy energii, która jest końcowym efektem licznych pro­cesów chemicznych – i jest to możliwe dzięki ATP. Procesy te, katalizowane przez enzymy i hormony, są poprzedzone czynnością elektromagnetyczną, dotyczącą transmisji informacji.

Jak już wcześniej wspomniano, to, co jemy, nie jest tak ważne, jak poradzenie sobie ze strawieniem spożywanego pokarmu. Około 70 – 80% surowego pożywienia jest trawiona przez enzymy obecne w tym pożywieniu, co oznacza, że do trawienia wykorzystywane są tylko małe ilości enzymów, wytwarzanych przez naszą trzustkę. W ten sposób ten maty organ, ważący tylko 80 gram, jest znacznie odciążony. Jednak, kiedy jemy gotowane lub smażone potrawy, nasza trzustka staje w obliczu trudnego zadania, ponieważ musi wyprodukować wszystkie enzymy, wymagane do trawienia tego typu pożywienia. Początkowo to stałe przeciążenie wywołuje zaburzenia czynnościowe trzustki, w końcowym efekcie prowadzi jednak do jej wyczerpania. Ponadto, niezbędnym warunkiem wymaganym do doskonałego trawienia, jest optymalna czynność wątroby i żółci oraz zrównoważona, odpowiednio regulowana praca trzustki.
Program LIYER – PANCREAS wspomaga procesy trawienia, a najlepsze efekty uzyskuje się, kiedy jest stosowany pomiędzy posiłkami, w okresie od godz. 9.00 do 13.00, lub od godz. 21.00 do 1.00. Można go skutecznie łączyć z programem DETOX i DIGESTION lub kilkoma innymi programami, w zależności od wskazań.Chcąc uzyskać maksymalną skuteczność, podczas stosowania tego programu warto zadbaćo dietę wysokobłonnikową oraz odpowiednie suplementy: enzymy poprawiające trawienie, preparaty zawierające korzystne bakterie, niezbędne do prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego, preparaty do detoksykacji i eliminacji pasożytów/grzybów.

SKIN
Program ten pobudza wymianę substancji, niezbędnych do rozwoju zdrowej skóry. Można go stosować jako uzupełnienie terapii zaburzeń hormonalnych. Warto połączyć go z odpowiednią dietą, opracowaną indywidualnie dla poszczególnych osób oraz z preparatami oczyszczającymi organizm,

{mospagebreak}

URINARY
Nerki odgrywają ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Są odpowiedzialne za: odtruwanie i metabolizm (wszystkie toksyny rozpuszczalne w wodzie są wydalane z naszego organizmu przez nerki), gospodarkę wodno – elektrolitową, zarządzanie równowagą kwasowo -zasadową, regulację funkcji układu hormonalnego i produkcji krwi (erytropoetyna), wymianę substancji tkanki kostnej (witamina D;*) oraz utrzymanie wrodzonej energii naszego organizmu, podnosząc w ten sposób ogólną witalność i długowieczność. Program URINARY, łącznie z odpowiednim odżywianiem i suplementami, zapewnia dostawo i utrzymanie „rezerw energetycznych" nerek. Ponadto, zapobiega i usuwa dolegliwości związane z zaburzoną pracą układu moczowego. Może być stosowany przez każdego – profilaktycznie lub jako uzupełnienie terapii. Najlepsze efekty można osiągnąć, gdy jest stosowany we wczesnych godzinach porannych lub w późnych popołudniowych, zgodnie z tzw. „zegarem nerek".BONE-SPINE
Program BONE-SPINE został zaprojektowany przede wszystkim w celu profilaktyki osteoporozy i poprawy stanu tkanki kostnej. Chcąc uzyskać maksymalną skuteczność, podczas stosowania tego programu warto zadbać o odpowiednie odżywianie, suplementy oraz zestaw ćwiczeń. Program ten jest szczególnie polecany przewlekle leczonym pacjentom, rozczarowanym uprzednią terapią. Jest również bardzo skuteczny jako uzupełnienie fizykoterapii, ponieważ przyspiesza leczenie i pomaga w regeneracji uszkodzonej tkanki kostnej. Stosowanie pól elektromagnetycznych o ekstremalnie niskim natężeniu, umożliwia przekazywanie korzystnych informacji do naszego organizmu i może być łączone z innymi programami terapeutycznymi.

AFTER TRAINING
Wydolność fizyczna i optymalne wykorzystanie rezerw witalnych organizmu to sprawa najwyższej wagi dla najlepszych sportowców. Na dłuższą metę, tylko ci sportowcy, którzy podchodzą rozważnie do swoich zdolności samoregeneracji (tzn. mobilizują własne rezerwy do maksimum, utrzymując równocześnie mechanizmy adaptacyjne na optymalnym poziomie! mogą utrzymać swoje rekordy i prowadzącą pozycję.
Nasz organizm zmienia się, dostosowując się do obciążeń, na które jest narażony. A zatem, jest niezwykle istotne, by koordynować właściwą wymianę substancji w tkankach i utrzymać różne procesy metaboliczne na odpowiednim poziomie. Sportowcy, stosując kilka razy dziennie program AFTER TRAINING, w znaczący sposób mogą podnieść swoją wydolność. Program ten przyspiesza proces regeneracji po treningu, minimalizuje zmęczenie i uszkodzenia powysiłkowe oraz podnosi poziom kondycji.
Program jest zalecany zawodowym sportowcom, jak również wszystkim innym osobom, które chcą podnieść swoją wydolność fizyczną. Można go stosować po treningu, by przyspieszyć regenerację tkanki mięśniowej i zmniejszyć uczucie zmęczenia.

MERIDIAN
Zgodnie z tradycyjną chińską medycyną, ludzki organizm jest pokryty niewidzialną siatką kanałów energetycznych, tzw. meridian, których istnienie nie można potwierdzić anatomicznymi metodami. W rzeczywistości kanały te są zlokalizowane pod naszą skórą na różnej głębokości, równolegle do naszych naczyń krwionośnych i zakończeń nerwowych oraz na powierzchni tkanki mięśniowej. Biegną w pewnym kierunku i odgrywają ważną rolę w komunikowaniu się różnych narządów i części ciała oraz w krążeniu krwi i energii. Gdy z powodu wewnętrznych czy zewnętrznych czynników dochodzi do zakłóceń w przepływie energii (zwolnienie, blokady, nadwrażliwość), zostaje zaburzona harmonia oraz równowaga i pojawia się choroba. Istnieje kilka tysięcy punktów akupunkturowych na meridianach, które mogą być pobudzane nie tylko za pomocą igieł akupunkturowych, lecz również za pomocą masażu – akupresury czy terapii elektromagnetycznej.
W przeciwieństwie do metod akupunktury czy akupresury, które pobudzają meridiany za pomocą pojedynczych sygnałów, program MERIDIAN w urządzeniu Bio-Harmonex stanowi całą „symfonię programów", stymulującą i harmonizującą wszystkie meridiany równocześnie. Ściśle wyznaczone programy meridian umożliwiają harmonizację meridian akupunkturowych, pomagają w terapii opartej na pięcioelementowych zasadach nauczania oraz uzupełniają terapię laserową i akupunkturową. Programy MERIDIAN i BIO-RHYTHM mogą być stosowane kilka razy dziennie przez każdego, kto chce po prostu „poczuć się dobrze".

{mospagebreak}
BIORHYTHM
Objawy wegetatywne, powstające u osób wrażliwych na zmiany warunków pogodowych, można wyjaśnić wpływem zjawisk meteorologicznych na naszą biokomunikację. Program BIORHYTHM koryguje powstałe w ten sposób zaburzenia przepływu informacji, poprawiając równocześnie funkcje układu nerwowego. Jest szczególnie zalecany osobom dużo podróżującym i doświadczających częstych zmian stref pogodowych.
Program do harmonizacji biorytmu, oprócz łagodzenia negatywnych skutków dystonii wegetatywnej wywołanej zmianami warunków pogodowych, jest bardzo skuteczny, kiedy stosuje się go z innymi programami, takimi jak NERYES i RELAX, celem relaksacji i ukojenia podwyższonej czynności beta w układzie nerwowy. Może być również stosowany z programem CIRCULATION lub programem MERIDIAN – do harmonizacji meridian.

W przypadku pewnych chorób, wskazane jest stosowanie urządzenla Bio-Harmonie przez całe życie.
Do chorób tych należy zaliczyć: osteoporozę, zespól Behceta, cukrzycę II typu, zmiany zwyrodnieniowe w tkance łącznej, choroby stawu biodrowego, zwężenie naczyń żylnych, zmniejszenie zdolności intelektualnych, itp.
Bio-Harmonex jest przenośnym urządzeniem do użytku osobistego. Ze względu na niewielkie wymiary, może być noszony w kieszeni lub być przymocowany do ubrania, zawsze w zasięgu ręki.Zalecenia stosowania urządzenia Bio-Harmonex wraz z suplementami żywieniowymiWarto wiedzieć, co spożywamy, jaki rodzaj i ilość substancji odżywczych przyjmujemy do naszego organizmu wraz z żywnością, jak również, jakie są możliwe konsekwencje nadmiernego lub niedostatecznego spożycia tych substancji. Powinniśmy też zwrócić uwagę na szkodliwy efekt, jaki wywiera żywność przetworzona, zawierająca sztuczne składniki i konserwanty oraz genetycznie modyfikowana.
Gdy dodamy do tego fakt, że większość z tych produktów żywnościowych jest niskiej jakości oraz, że nie są właściwie przyswajane do układów i narządów naszego organizmu, wówczas poziom ich dostępności mógłby być poddany w wątpliwość. W rezultacie może powstać pytanie, dotyczące odpowiedniego źródła makra- i mikroelementów dla naszego organizmu.
Urządzenie Bio-Harmonex, połączone ze zdrowym stylem życia, prawidłowymi zasadami odżywiania i odpowiednimi suplementami oraz regularną aktywnością fizyczną to jeden z bardziej skutecznych sposobów na stworzenie oraz zachowanie naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.
Skuteczność programów Bio-Harmonex, przy jednoczesnym stosowaniu opisanych poniżej suplementów żywieniowych, znacząco wzrasta. Usta ta może być powiększona na miarę Twoich okresowych potrzeb lub dopasowana do Twojej osobowości.

{mospagebreak}
CHILD: Lion Kids Multivitamin, Lion Kids C, Vital A, B, AB, O, Polinesian Noni Juice
IMMUNE: ImmunAid, Yirago, Ocean 21, Bee Power, Yital A, B, AB, O , Polinesian Noni Juice
FOREYER YOUNG: Ocean 21, OxyMax, Energy & Memory, YitalMan, YitaWoman, Protect 4 Life, Mega Protect 4 Life, CoQ10
HORMONE: YitalWoman, Menopausal Formuła, Ocean 21, Yitamin E
PAIN: White Willow, Polinesian Noni Juice, Triple Potency Lecithin, Shark Aid
RELAX:Rhodiolin, Stress Management B Complex, Polinesian Noni Juice, Ocean 21, YitalMan, YitalWoman
NERVES: Energy &. Memory, Stress Management B Compłex, Mega B Complex, Triple Potency Lecithin
WEIGHTLOSS: Nopalin, Chromium Max 500, Trimex WSH, XenaForm, Advanced Fat Buraers
DETOX: Ocean 21, LiverAid , Pure Yucca, Smokerade, Nopalin
EYE-YISION: Beta Carotene, Lutein, Protect 4 Life, Mega Protect 4 Life, C 1000, Ocean 21
CIRCULATION: Omega 3 Oil, White Willow, Cholestone, Super Q10 Plus, OxyMax, C Plus Flavonoids
RESPIRATORY: OxyMax, Ocean 21, Smokerade, Polinesian Noni Juice, C 1000
DIGESTION: ParaProteX, Nopalin, AC – Zymes, Digest Ease, LiverAid
LIYER-PANCREAS: LiverAid, Arginine Plus, Digest Ease, Chromium Max 500, ParaProteX
SKIN: Ocean 21, OxyMax, Evening Primrose Oil, ParaProteX, Pure Yucca
URINARY: Yirago, ProState Power, Green Care, Garlic Caps with Extra Parsley, ParaProteX
BONE-SPINE: Strong Bones, Power Mins, Ocean 21, Yital A, B, AB, O
AFTER TRAINING: OxyMax, Energy & Memory, Power Mins, Super Mega 50, C 1000
MERIDIAN: Ocean 21, OxyMax, Polinesian Noni Juice
BIORHYTHM: Super Soya Lecithin, Triple Potency Lecithin, Ocean 21, Polinesian Noni Juice

Najczęściej zadawane pytania, dotyczące urządzenia Bio-Harmonex:

1. Ile programów można stosować bezpośrednio jeden po drugim? Czy może należy robić przerwę po każdym programie?
Maksymalnie można stosować 2-3 różne programy bez przerwy, w zależności od tego, czy chodzi o osobę z prawidłową, czy zaburzoną pracą układu krążenia.
Ten sam program można stosować maksymalnie 2 razy pod rząd, bez przerwy.

2. Z punktu widzenia medycznego, z ilu programów można skorzystać w ciągu dnia ?
Dziennie można zastosować maksymalnie 6-9 razy różne programy Bio-Harmonex, w zależności od tego, czy chodzi o osobę z prawidłową, czy też zaburzoną pracą układu krążenia. Powyżej tej ilości, działanie terapeutyczne już nie wzrasta, (istotne jest, by procesy adaptacyjne organizmu nadążały za terapią.)

3. Gdzie należy ustawić urządzenie?
Urządzenie musi znajdować się w promieniu 1,5 metra od użytkownika.
W przypadku lokalnych bólów i urazów, urządzenie warto położyć na chore miejsce.

4. Czy stosowanie urządzenia jest bezpieczne?
Tak. Nie są znane jakiekolwiek działania uboczne terapii biorezonasowej.

5. Czy można stosować urządzenie jednocześnie z lekarstwami lub suplementami żywnościowymi?
Tak, ale po pewnym czasie zaleca się ponowną konsultację lekarską, ponieważ wraz z poprawą systemu przenoszenia sygnałów w organizmie, prawdopodobnie należy zmniejszyć stosowaną dawkę preparatu.

6. Czy dzieci mogą korzystać z urządzenia?
Tak. Jednak do trzeciego roku można poddawać zabiegowi tylko matkę, ponieważ oboje posiadają jeszcze jednakową aurę.

7. W jaki sposób jest zasilane urządzenie?
Dwoma bateriami typu paluszki.

8. Jak długo można używać baterię zasilającą urządzenie?
W przypadku, gdy napięcie zasilania nie osiąga wymaganej wartości, na urządzeniu zapala się dioda LED koloru czerwonego (Low Battery). Czasowe pulsowanie czerwonej diody .LED (Low Battery) podczas pracy, sygnalizuje wyczerpanie baterii. Im dłuższe okresy pulsowania, tym baterie bardziej są wyczerpane. Dioda LED zapala się częściej i na dłuższy czas proporcjonalnie do wyczerpania się baterii. Po osiągnięciu pewnej wartości granicznej napięcia baterii, urządzenie wydaje buczący dźwięk i automatycznie wyłącza się.

9. Czy są choroby, w przypadku których nie zaleca się używania urządzenia?
Osoby po wczepieniu rozrusznika serca powinny przez użyciem urządzenia zasięgnąć opinii lekarza.

10. Czy urządzenie może stosować jednocześnie kilka osób?
Tak, w zasięgu 1,5 metra.

11. Czy mogą wystąpić niepożądane doznania podczas stosowania urządzenia (np. senność, bóle głowy, uczucie podwyższonego ciśnienia krwi)?
Są one ważne z punktu widzenia korzystnego działania. Warto je zapamiętać, ponieważ one też służą poprawie stanu ogólnego.

12. Kiedy można zastosować urządzenie pierwszy raz?
Już w celach prewencyjnych, kiedy jeszcze brak jest jakichkolwiek objawów choroby.

13. W jaki sposób można sprawdzić, że urządzenie emituje sygnały magnetyczne?
Za pomocą czujnika pola magnetycznego.

Podsumowanie:

Bio-Harmonex to przenośne urządzenie do użytku osobistego, emitujące impulsowe pole magnetyczne. Poprzez wytwarzanie sygnałów o precyzyjnie dobranych parametrach, przywraca prawidłowy przepływ informacji, które powstają podczas metabolizmu określonych komórek. Zwiększa również dostępność i skuteczność suplementów żywieniowych. Stosowany łącznie z preparatami CaliVita International, w naturalny sposób przywraca homeostazę organizmu, czyli stan wewnętrznej równowagi 

’, ’

Recent Posts