Rabaty i premie w CaliVita

PLAN MARKETINGOWY CALIVITA INTERNATIONAL

 

 

To powinna wiedzieć każda osoba będąca Konsumentem – Klubowiczem CaliVita International, by nie przeoczyć pieniędzy, które może otrzymać.

 

Musisz wiedzieć, że każdy z produktów, który zakupisz ma określoną wartość PB ( punkty bonusowe), np.: Polinesian Noni posiada 500 PB. W cenniku znajduje się odpowiednia kolumna, w której podane są PB

Kod Nazwa produktu Cena
klubowa
Cena
sprzedaży
Stawka
VAT
Punkty
bonusowe
Punkty
handlowe


Dochody

Jeżeli w skali miesiąca (np. od 1 stycznia do 31 stycznia ) Twój zakup towarowy osiągnie 1000 PB, to od Firmy otrzymasz należny Ci rabat od cen netto wynoszący  4%

Wiedząc powyższe, możesz swoje zakupy zaplanować tak, by zawsze skorzystać z rabatu.

Na podstawie comiesięcznej LISTY OBROTÓW, przesyłanej Konsumentom – Klubowiczom przez Firmę CaliVita po 40 dniach od zakończenia miesiąca, widnieje informacja o wysokości przyznanego rabatu za dany miesiąc rozliczeniowy, oraz hasło do jego wybrania. Rabat ten wykorzystać można przy realizacji kolejnych zakupów w naszej firmie podając aktualne hasło.

Przykład:

Jeśli wysokość Twojego rabatu wynosi np. 100 PLN, a wartość dokonanych zakupów  200 PLN to wykorzystując swój rabat, płacisz tylko 100 PLN. Zaoszczędzone w ten sposób 100 PLN jest Twoim zyskiem.

Jeżeli wysokość Twojego rabatu była wyższa to analogicznie wybierzesz pieniążki przy kolejnych zakupach, aż do chwili jego całkowitego wyczerpania.

Tabela rabatowa.

 

 

Punkty bonusowe
  Poziom %
999 PB 0 %
1000 PB 4 %
3000 PB 7 %
9000 PB 10 %
18000 PB 12 %
35000 PB 15%
63000 PB 18 %

95000 PB

21 %
 95000 PB To jest poziom menadżerski.

 

Wiele osób bez problemu osiąga osobiste obroty w ilości 3000 PB osiągając poziom 7 % (tabela ) za co od Firmy otrzymają należny im rabat w wysokości 7% od ceny netto zakupionych produktów.

Osiągnięcie obrotu grupowego (liczy się gdy wprowadziłeś jakieś osoby) w ilości 3000 PB nie jest trudne, ponieważ PB tych osób liczą się również Tobie.

Np . Ania zrobiła obrót   1000 PB
  poziom 4 %
Kasia 500 PB   0 %
Adam 1200 PB   4 %
Jan 3000 PB   7 %
TY 300 PB  

 

Na jakim poziomie jesteś? By się tego dowiedzieć musisz policzyć PB Ani, Kasi, Adama i swoje. Wynik : 6000 PB co oznacza poziom 7 %.

Jakie otrzymasz pieniądze za zakup Twojej grupy ? Liczymy.

Ty masz poziom   7 %   Ania poziom
  4 %    różnica wynosi 3%   Z zakupów Ani  masz 3% 
Ty 7 % Kasia 0 %  7 % Z zakupów Kasi masz 7%
Ty 7 % Adam 4 %  3 % Z zakupów Adama 3 %
Ty 7 % Jan 7 %  0 % Z zakupów Jana 0 %
Ty 7 % Z osobistych 7 %

Wiem, że trudno to zrozumieć na początku, spróbuj więc rozrysować swoją grupę na kartce papieru zaczynając od siebie. PB zaznacz zielonym, poziom % czerwonym, a różnicę jeszcze innym kolorem. To sprawdzony sposób, by zobaczyć i zrozumieć

Zawsze pamiętaj o szerokim (dużym osobistym) sponsorowaniu, by osiągać poziom wyższy niż inni. (patrz na jakim poziomie jesteś Ty i Jan)

Dla osób, które chciałyby otrzymać większy rabat np. taki, by produkty mieć z czasem za darmo, daję radę, dziel się informacją na temat tych produktów ze swoimi znajomymi i wprowadzaj ich do Klubu Konsumentów CaliVita Internationa. Czytaj Katalog produktów, korzystaj z wykładów lekarzy jeśli mieszkasz niedaleko i czytaj moje serwisy, bo zawierają one dużo ważnych informacji, dotyczących przede wszystkim zdrowia, ale też …… pieniędzy ! W początkowej fazie działania, niedużych, ale z czasem ???

Zdarzają się, choć sporadycznie osoby osiągające osobiste obroty 9000 PB, czyli kwalifikujące się na poziom 10% ( tabela ) za co od Firmy otrzymują należny im rabat w wysokości 10 % od ceny netto zakupionych produktów.

WAŻNE!!!

Punkty z  zakupów dokonywanych we wszystkich salonach Calivity, tych w Polsce i tych poza jej granicami, są sumowane w centralnym komputerze firmy, po zakończeniu miesiąca i dopiero wówczas naliczany jest rabat. Rabat nie jest dochodem. Calivita udziela rabatów w wysokości od 4-21% wartości netto Twojego zamówienia.

Chcąc pokonać wyższe szczeble w tej „drabinie” nie możesz być sam, musisz zbudować, zaczynając od swojej osoby, grupę Klubowiczów i Konsumentów. Tego nie zrobisz w tygodniu. Musisz być cierpliwy i konsekwentny w działaniu. To już wyższy stopień działania, dlatego chętnie udzielę Ci  kilku rad. Służę również pomocą.

Osoby, których dochody z czasem stały się duże i nie są w stanie odbierać pieniędzy w formie rabatowej, zakładają działalność gospodarczą i otrzymują od Firmy wypłaty na podstawie Faktur Vat.

Zapraszam do miłej współpracy.

Star Menedżer CaliVita International Anna Krupa

 


 

Rabaty konsumenckie w CaliVita

8.01 Członkowie Sieci nieprowadzący działalności gospodarczej są upoważnieni do rabatów udzielanych przy nabywaniu produktów Sieci.

8.02 Poziomów Konsumenckich nie obejmuje obowiązek osobistych miesięcznych zakupów minimalnych gwarantujący prawo do otrzymania rabatów.

8.03 Rabaty przysługujące Członkom Sieci na Poziomie Konsumenckim są obliczane identycznie, jak wypłaty bonusowe na Poziomie Dystrybutorskim.

8.04 Rabat uzyskany przez Grupę jest obliczany poprzez odniesienie procentowego poziomu wydajności do sumy GPH. Rabat uzyskany przez pojedynczego Członka Sieci to różnica pomiędzy całkowitym rabatem Grupy a wartością rabatu wypłaconego pozostałym Członkom Grupy.

8.05 Członkowie Sieci, którzy osiągnęli Poziom Konsumencki uprawnieni są do otrzymywania rabatów w maksymalnej wysokości 50% wartości netto dokonanych zakupów (50% wartości faktury netto). Członkowie Sieci mogą korzystać z rabatów przez okres 12 miesięcy.

8.06 Niewykorzystanie rabatu w ciągu 12 miesięcy, równoznaczne jest z rezygnacją z należnej kwoty.

8.07 Rabat konsumencki można wykorzystać tylko przy nabywaniu produktów Sieci z oferty krajowej.

8.08 Członkowie Sieci osiągający poziom minimum 10% są upoważnieni do otrzymywania rabatu na konto bankowe. Członek Sieci powinien przesłać do biura Firmy pisemną prośbę o zmianę zasad wypłacania należnego rabatu, podając swoje dane (kod członkowski, imię i nazwisko) oraz numer konta bankowego. Wypłata rabatu realizowana jest na podstawie faktury korygującej, wystawionej tylko i wyłącznie do faktur za zakupy osobiste. Maksymalna wysokość rabatu nie może przekroczyć 50% wartości zakupów osobistych netto dokonanych w danym miesiącu rozliczeniowym. Do puli faktur korygowanych nie będą brane pod uwagę faktury, do których wcześniej został udzielony jakikolwiek rabat (rabat przy zakupach lub 5% webRabat). W przypadku braku pisemnego zgłoszenia chęci wypłaty rabatu w formie przelewu, Członkowi Sieci będzie przysługiwał rabat do wykorzystania przy kolejnych zakupach.

 

Recent Posts